Prithvi ~ Vinootha
Antony ~ Pooja
Meghana ~ Sai Krishna
Ashmitha ~ Adithya
Ram ~ Nikhitha
Mithun ~ Rayanae
Ankit ~ Shylaja
Nishanth ~ Malavika
Adarsh ~ Harsha